Las & montagewerk t.b.v. trappen, hekwerken, luifels en RVS.

Op al onze offertes, opdrachten en overeenkomsten zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie van toepassing. Deze voorwaarden worden aangeduid als Metaalunievoorwaarden.

De Koninklijke Metaalunie is de grootste ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal. De Metaalunievoorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2001.

Download hier de Metaalunievoorwaarden als PDF.

IJmond montage &staalwerken  James Wattstraat 3H  1976 BA IJmuiden

Tel: +31 (0)255 540 015  Mobiel: +31 (0)653 129 623